ECHIPA

ECHIPA

Pagini

luni, 5 noiembrie 2012

REGULAMENT DISCIPLINAR - AJF IASI

REGULAMENT DISCIPLINAR
INTRODUCERE


Articolul 1 – Obiectul
Prezentul regulament prevede abaterile de la statutul si regulamentele FRF, determină sanctiunile aplicabile,
reglementează organizarea si functionarea organismelor responsabile cu luarea deciziilor si procedura de
solutionare a cauzelor disciplinare. La redactarea sa au fost avute în vedere prevederile Regulamentului
disciplinar al FIFA, ale Regulamentului Disciplinar al UEFA si Regulamentului Disciplinar al FRF .
Articolul 2 – Scopul regulamentului
Acest regulament se aplică în cazul oricărui joc sau competitii organizate sau autorizate de A.J.F. Iasi.
Regulamentul se aplică si în cazul în care statutul, regulamentele sau deciziile FRF/AJF sunt încălcate, iar
aceste încălcări nu sunt sanctionate de un alt organism al FRF/AJF în afara organismelor responsabile cu
luarea deciziilor.
Articolul 3 – Principii de conduită
Fotbalul românesc si implicit cel din Judetul Iasi are la bază principiile: legalității, integrității, solidarității,
loialității și fair-play-ului.
Articolul 4 – Persoane
1 Următoarele persoane se află sub incidenta acestui regulament:
a) membrii afiliați la AJF Iasi și oficialii acestora ;
b) sponsorii si finantatorii cluburilor sau asociatiilor sportive ;
c) alte persoane a căror apartenentă la un club sau asociatie sportiva este de notorietate si nu a fost contestată
până la momentul săvârsirii unei abateri ;
d) jucătorii;
e) oficialii de meci;
f) oricare persoană autorizată de AJF IASI, FRF sau un club să desfăsoare activităti în legătură cu un joc,
competitie sau alte evenimente organizate de acestea;
g) spectatorii.
2 Persoanele menționate la alin. 1 sunt obligate, în orice moment, să recunoască principiile de bază ale
fotbalului românesc, statutele și regulamentele FIFA/UEFA/FRF, precum și ”Legile Jocului” emise de IFAB.
Articolul 5 – Aplicarea în timp
Regulamentul se aplică faptelor săvârsite după intrarea sa în vigoare, precum si faptelor săvârsite anterior,
dacă prezentul regulament prevede un regim sanctionator mai favorabil pentru făptuitor.
Articolul 6 – Definitii
1 Stadion: teren amenajat pentru competitii sportive, dotat cu tribune pentru spectatori, care include anexe,
cum ar fi: spatii de antrenament, parcări, căi de acces etc. până la limita primului drum public.
2 Înainte de joc : perioada cuprinsă între momentul sosirii echipelor la stadion si lovitura de începere a
jocului.
3 După joc: perioada cuprinsă între fluierul final al arbitrului si momentul părăsirii stadionului de către echipa
vizitatoare si oficialii de meci.
4 Joc oficial: joc programat în Campionat, Cupa României sau altă competitie desfăsurată sub egida FRF,
LPF sau AJF; rezultatul jocului contează sub aspectul câstigării de puncte în clasament sau a calificării în
fazele următoare.
5 Joc amical: joc organizat de un organism fotbalistic, club, asociatie sportivă sau persoane autorizate între
echipe alese de organizator; scorul are efect numai în privinta jocului respectiv sau, după caz, a turneului.
6 Oficiali: persoane (cu exceptia jucătorilor) care desfăsoară o activitate legată de fotbal la FRF/AJF sau la un
club, indiferent de functie si de genul de activitate (administrativă, sportivă, de alt fel) sau de durata
activitătii; în această categorie intră conducătorii - presedintii si directorii, angajatii si colaboratorii,
antrenorii si personalul ajutător (fizioterapeut, manager,
medic, asistent medical, preparator fizic).
7 Oficial de meci: arbitrul, arbitrul asistent, al patrulea oficial, observatorul de joc, observatorul de arbitri,
supervizorii, responsabilul cu securitatea si oricare alte persoane desemnate de organizator să îndeplinească
atributii si responsabilităti în legătură cu un joc.
8 Oficiali asimilati: actionari, finantatori, sponsori ori alte persoane a căror apartenentă la clubul respectiv
este de notorietate.
9 Joc international: un joc între două echipe apartinând de două federatii nationale (două cluburi, un club si o
echipă natională sau două echipe nationale).
10 Instanta disciplinară: Comisia de disciplină si Comisia de Recurs.
11 ROAF: Regulamentul de organizare a activității fotbalistice care cuprinde dispoziții privind organizarea
competițiilor, precum și sancțiuni pentru nerespectarea acestora.
Articolul 7 – Gen si număr
Termenii folosiți la genul masculin se aplică și pentru genul feminin. Termenii folosiți la singular se aplică și
pentru plural și viceversa.
Articolul 8 – Vinovătia
1 Dacă nu se prevede altfel, abaterile se sancționează dacă au fost săvârsite cu intentie sau din culpă.
2 În mod exceptional, un joc poate avea loc fără spectatori sau pe un teren neutru.
3 Un stadion poate fi exclus de la organizarea unui joc numai pentru motive de securitate, fără să se fi comis
nici o abatere disciplinară.
Articolul 9 – Răspunderea cluburilor
1 Cluburile sau asociatiile sportive sunt responsabile pentru conduita jucătorilor, oficialilor, membrilor,
suporterilor lor si a oricăror alte persoane care le reprezintă sau care sunt legate de ele.
2 Cluburile sau asociatiile sportive sunt răspunzătoare de actiunile sau de comportarea suporterilor proprii,
indiferent dacă se află pe teren propriu, în deplasare sau pe teren neutru.
3 Cluburile sau asociatiile sportive organizatoare răspund de ordinea si securitatea în incinta stadionului si în
zona stadionului, înainte, în timpul si după terminarea jocului, precum si de orice incident produs în legătură
cu acesta si vor fi sanctionate, în caz de abatere disciplinară, în conformitate cu prevederile prezentului
regulament.
4 Cluburile sau asociatiile sportive răspund direct de modul în care sunt executate sanctiunile de către
jucătorii, oficialii lor sau alte persoane care le reprezintă sau care sunt legate de ele.
5 Cluburile sau asociatiile sportive sunt obligate să refuze accesul în stadion persoanelor care au fost
sanctionate în acest sens și să nu angajeze în niciun fel serviciile persoanelor cărora li s-a interzis
desfășurarea oricărei activitate legată de fotbal sau au fost declarate persona non grata.
Articolul 10 – Tentativa
1 Tentativa se sanctionează numai în cazul în care se prevede expres acest lucru.
2 În cazul tentativei, instanta disciplinara poate reduce sanctiunea prevazuta pentru abaterea propriu-zisa la un
nivel pe care il considera potrivit, dar, in cazul penalitatii, nu va cobori sub limita minima.
Articolul 11- Participanti
1 Participantii la săvârșirea unei abateri sunt persoanele care contribuie la comiterea acesteia în calitate de
autori/coautori, instigatori sau complici.
2 Autor/coautor este persoana care săvârseste în mod nemijlocit, singur/împreună cu altă persoană abaterea
disciplinară.
3 Instigator este persoana care, cu intentie, determină o altă persoană să săvârsească o abatere prevăzută de
regulamentul disciplinar.
4 Complice este persoana care, cu intentie, înlesneste sau ajută în orice mod la săvârsirea unei abateri
disciplinare.
5 La individualizarea sancțiunii, instanta disciplinară va tine cont de gradul de vinovătie al participanților la
săvârșirea abaterii disciplinare

.
TITLUL I – PARTEA GENERALĂ
SECTIUNEA I – SANCTIUNI


Articolul 12 - Sanctiuni aplicabile deopotrivă persoanelor fizice si juridice.
Persoanelor fizice si persoanelor juridice le sunt deopotrivă aplicabile următoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) mustrarea;
c) penalitate sportivă;
d) restituirea distinctiilor.
Articolul 13 – Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice
Următoarele sanctiuni sunt aplicabile numai persoanelor fizice:
a) avertisment (cartonaș galben);
b) eliminare (cartonaș roșu);
c) suspendarea dreptului de participare la un număr de jocuri oficiale sau pentru o perioadă de timp;
d) interzicerea accesului la vestiare și/sau pe banca de rezerve;
e) interzicerea accesului în stadion;
f) interzicerea exercitării oricărei activităti legate de fotbal;
g) excluderea din activitatea competitională sau fotbalistică, în general;
h) declararea persona non grata.
Articolul 14 – Sanctiuni aplicabile persoanelor juridice
Următoarele sanctiuni sunt aplicabile numai persoanelor juridice:
a) interdicția de a legitima sau transfera jucători;
b) programarea jocurilor fără spectatori;
c) interzicerea organizării jocurilor pe stadionul propriu;
d) interdictia de a juca pe un anumit stadion;
e) anularea rezultatului unui joc;
f) excluderea din competitiile în curs și/sau viitoare;
g) pierderea jocului prin forfait;
h) scăderea de puncte;
i) retrogradarea într-o categorie inferioară;
j) neprogramarea pentru jocurile următoare.
Articolul 15 – Avertismentul
Avertismentul constă în notificarea orală sau scrisă prin care se atrage atentia celui în cauză să ia măsurile
necesare pentru a numai săvârsi încălcări ale reglementărilor din domeniul fotbalului, o dată cu mentionarea
faptului că la o nouă abatere se va aplica o sanctiune mai gravă.
Articolul 16 – Mustrarea
Mustrarea este o comunicare scrisă trimisă autorului unei abateri disciplinare prin care i se dezaprobă faptele.
Articolul 17 – Cartonasul galben
Cartonasul galben este avertismentul dat de arbitru unui jucător în timpul jocului pentru a sanctiona
comportarea nesportivă de o gravitate redusă .
Articolul 18 – Eliminarea (cartonasul rosu)
1 Eliminarea este dispozitia dată în timpul unui joc de arbitru unei persoane de a părăsi terenul de joc si
împrejurimile acestuia, inclusiv banca de rezerve. Persoanei care a fost eliminată i se permite accesul în
tribună.
2 În cazul jucătorilor, eliminarea este urmarea unui cartonas rosu direct sau indirect (cumul de cartonase
galbene).
3 Oficialul care a fost eliminat poate da indicatii persoanei care îi tine locul pe banca de rezerve, dar atunci
când face aceasta trebuie să se asigure că nu deranjează spectatorii din jurul său si că nu perturbă
desfășurarea jocului.
4 O eliminare determină automat suspendarea pentru jocul următor, atât pentru jucători, cât și pentru oficiali,
organismul responsabil cu luarea deciziei urmând să individualizeze sanctiunea în functie de gravitatea
faptelor.
Articolul 19 – Suspendarea
1 Suspendarea constă în interzicerea participării la următorul joc si de a avea acces la vestiare, pe banca de
rezerve si în incinta terenului de joc.
2 De regulă, suspendarea este stabilită în număr de jocuri (etape) pentru jucători si antrenori si în număr de
luni pentru celelalte persoane fizice. Suspendarea nu va putea depăsi un număr de 24 de jocuri sau 24 de luni.
3 Dacă suspendarea urmează să fie executată în număr de jocuri, numai cele jucate efectiv contează în
calculul executării sanctiunii. Dacă jocul este întrerupt si nu se mai programează ori dacă este anulat sau
câstigat prin forfait de una din echipe, sanctiunile se consideră a fi fost executate numai pentru jucătorii care
apartin echipei care nu este vinovată de întrerupere, anulare
sau forfait.
4 Suspendarea se cumulează cu penalitatea sportivă si se va prelungi până la plata integrală a acesteia .
5 Pentru antrenori și alți oficiali, suspendarea este însotită întotdeauna de sanctiunea interzicerii accesului la
vestiare, în tunel, în incinta terenului și pe banca de rezerve. Antrenorii suspendați pot lua loc în tribună și nu
au dreptul de a intra în contact cu echipa lor.
6 Suspendarea aplicată unui jucător - antrenor se aplică ambelor calități deținute de persoana respectivă.
Articolul 20 – Penalitatea sportivă
1 Penalitatea sportivă constă în obligarea unei persoane care a săvârșit o abatere disciplinară la plata unei
sume de bani în contul A.J.F.
2 Penalitatea sportivă se aplică în cazul sanctionării oricărei abateri prevăzută de prezentul regulament si nu
poate fi mai mică de 15 lei si nici mai mare de 500 de lei.
3 Cuantumul penalitătilor sportive pentru fiecare abatere este prevăzut în anexa la prezentul regulament. Prin
excepție, penalitățile sportive pentru unele abateri sunt prevăzute în acest regulament.
4 Cluburile si asociatiile sportive sunt, în mod solidar, responsabile pentru penalitătile aplicate jucătorilor si
oficialilor lor. Asociațiile județene de fotbal sunt, în mod solidar, responsabile pentru penalități aplicate
oficialilor lor. Asociațiile județene de fotbal nu sunt responsabile pentru plata penalităților sportive aplicate
membrilor lor afiliați. Faptul că o persoană a părăsit clubul sau asociația sportive nu înlătură răspunderea
solidară a acestora.
5 Penalitatea sportivă poate fi aplicată si ca sanctiune de sine stătătoare în cazurile prevăzute expres de
regulament.
Articolul 21 – Restituirea distinctiilor
Persoana care a fost obligată la restituirea unei distinctii va restitui pe lângă aceasta si beneficiile primite,
cum ar fi sume de bani si obiectele simbolice (medalii, cupe, etc.).
Articolul 22 – Interzicerea accesului la vestiare si/sau pe banca de rezerve
Interzicerea accesului la vestiare îl privează pe cel sanctionat de dreptul de a intra în vestiare, în tunel, în
incinta terenului de joc si de a lua loc pe banca de rezerve.
Articolul 23 – Interzicerea accesului în stadion
Interzicerea accesului în stadion îl împiedică pe cel sanctionat să intre într-un stadion anume sau în mai
multe stadioane.
Articolul 24 – Interzicerea participării la orice activitate legată de fotbal. Excluderea.
1 O persoană poate fi sanctionată cu interzicerea participării în orice activitate legată de fotbal
(administrativă, sportivă sau de alt fel) pentru o perioadă de la o lună la doi ani.
2 Excluderea din activitatea competitională sau fotbalistică, în general, interzice definitiv persoanei respective
să participe la jocuri oficiale sau amicale sau să detină orice functie în cadrul unei structuri sportive afiliată la
FRF/LPF/AJ F.
Articolul 25 – Declararea persona non grata
1 O persoană declarată non grata nu este agreată în structurile fotbalului si nu are dreptul să participe la nicio
activitate legată de fotbal, ca voluntar sau într-o funcTie remunerată. Această sanctiune interzice persoanei
respective:
a) să ocupe o funcTie aleasă sau numită, voluntară sau remunerată, în cadrul FRF/LPF/AJF sau în cadrul
unei
structuri sportive afiliată la FRF sau AJF;
b) să reprezinte un club sau o asociaTie judeTeană de fotbal afiliate la FRF/LPF/AJF;
c) să aibă acces la vestiare, în tunel sau în incinta terenului de joc si pe banca de rezerve, cu ocazia oricărui
joc oficial sau amical.
Articolul 26 – Interdictia de a legitima sau transfera jucători
Interzicerea transferurilor împiedică clubul sancTionat să mai legitimeze sau să transfere jucători (în calitate
de cesionar) în prima sau în următoarele două perioade de transfer.
Articolul 27 – Programarea jocului fără spectatori
Programarea jocului fără spectatori impune organizatorului obligatia de a nu permite accesul publicului în
stadion pentru un număr de la 1 (unu) până la 10 jocuri.
Articolul 28 – Interzicerea organizării jocurilor pe stadionul propriu
Sanctiunea suspendării (ridicării) dreptului de organizare a jocurilor pe propriul stadion impune clubului în
cauză obligatia de a organiza jocul pe un stadion dintr-o altă localitate pentru 1 - 10 jocuri, cu respectarea
conditiilor regulamentare privind distanta fată de localitatea sediului clubului si categoria stadionului.
Articolul 29 – Interzicerea organizării de jocuri pe un anumit stadion
Această sanctiune interzice unui club dreptul ca echipa sa să joace pe un anumit stadion pentru 1 -10 jocuri
sau timp de sase luni - un an.
Articolul 30 – Anularea rezultatului unui meci
Rezultatul unui joc este anulat dacă rezultatul înregistrat pe terenul de joc nu mai este luat în considerare.
Articolul 31 – Excluderea din competitie
Excluderea constă în interzicerea dreptului unui club sau asociatie sportiva de a participa la competitiile în
curs și/ sau la cele viitoare organizate de AJ F.
Articolul 32 – Retrogradarea într-o categorie inferioară
Retrogradarea constă în trecerea echipei unui club sau asociatie sportiva într-o categorie competitională
inferioară.
Articolul 33 – Scăderea de puncte
Echipa unui club poate fi sanctionată cu scăderea a 3-15 puncte din cele pe care le-a obtinut deja sau din cele
aferente unui campionat viitor.
Articolul 34 – Pierderea jocului cu 3-0 (forfait)
1 Echipele sanctionate cu forfait sunt considerate că au pierdut jocul cu scorul de 3-0.
2 Dacă diferenta de goluri la sfârsitul jocului respectiv este mai mare de 3-0, se va menține rezultatul din
teren.
Articolul 35 – Neprogramarea pentru jocurile următoare
Neprogramarea pentru jocurile următoare constă în anularea programării la jocurile oficiale a echipelor unui
club, până la executarea obligatiilor stabilite prin hotărârea organului care a aplicat sanctiunea.
Articolul 36 – Cumularea sanctiunilor
Dacă nu se prevede altfel, sanctiunile prevăzute în partea generală pot fi cumulate cu cele din partea specială.
Articolul 37 – Suspendarea partială a executării sanctiunilor
1 Organismul responsabil cu luarea deciziei care a pronuntat o hotărâre de sanctionare a unui club cu
interzicerea dreptului de organizare a jocurilor pe propriul stadion ori cu obligatia de a organiza jocuri fără
accesul publicului pentru cel puțin 4 jocuri poate examina dacă este posibilă suspendarea partială a executării
sanctiunii.
2 Suspendarea partială poate fi pronuntată numai dacă:
a) a fost executată jumătate din sanctiune;
b) clubul în cauză nu a mai fost sanctionat pentru abateri similare în ultimul an;
c) organul disciplinar consideră că scopul sanctiunii poate fi atins si fără executarea restului sanctiunii.
3 În cazul în care clubul respectiv comite o nouă abatere în timpul unei perioade de probă de un an,
suspendarea partială este revocată automat, iar sanctiunea anterioară urmează să fie executată, ea fiind
adăugată sanctiunii pronuntată pentru noua abatere.
Articolul 38 – Sanctiuni pronuntate în luni: calculul executării.
Executarea unei sanctiuni pronuntate în luni este întreruptă pe perioada pauzelor competiTionale dintre tur si
retur sau dintre două editii ale campionatului.
Articolul 39 – Evidenta sanctiunilor
1 Evidenta cartonaselor, eliminărilor si suspendărilor se păstrează de AJF si de către fiecare club sau asociatie
sportiva.
2 Cluburile sau asociatiile sportive sunt responsabile pentru executarea sanctiunilor de către jucătorii si
oficialii lor.
3 A.J.F. supraveghează competitiile pe care le organizează si sesizează din oficiu instanța disciplinară în
legătură cu jucătorii care au participat la joc în stare de suspendare datorată eliminării ori sanctionării pentru
alte abateri disciplinare.


SECTIUNEA A II-A
EXECUTAREA SANCTIUNILOR


Articolul 40 – Executarea suspendărilor
1 Suspendarea persoanelor fizice, jucători sau oficiali (alta decât cea pentru cartonase galbene) se execută
începând cu primul joc oficial, desfăsurat după luarea hotărârii, respectiv, după eliminarea din teren, în calcul
intrând atât etapele de campionat, cât și cele din cadrul Cupei României, după caz, cu următoarele precizări:
a) suspendarea se execută în ordinea în care se desfăsoară jocurile, dacă aceasta este diferită de programarea
initială, urmare a reprogramării unor jocuri;
b) jucătorii juniori, suspendati pentru eliminare nu au drept de joc în nicio competitie oficială , de seniori sau
de juniori, până la executarea completă a sanctiunii. Se iau în calculul executării sanctiunii numai etapele din
cadrul competitiei (de seniori sau de juniori) în care jucătorul junior a săvârsit abaterea pentru care a fost
sanctionat;
c) în calculul executării sanctiunii se tine cont de numărul de etape si nu de numărul de jocuri;
d) sanctiunile jucătorilor transferati se execută în totalitate sau partea rămasă neexecutată, începând cu
primul joc oficial disputat de echipa clubului la care au fost transferati;
e) jucătorii eliminati cu ocazia unui joc oficial nu au drept de joc până la pronuntarea hotărârii instantei
disciplinare, care se face în cel mult cinci zile de la data la care s-a săvârsit abaterea disciplinară, iar în cazul
în care sunt programate etape intermediare, în maxim două zile;
f) în caz de neprezentare a echipei proprii la jocul la care trebuie să înceapă executarea suspendării,
executarea sanctiunii se face o dată cu jocul următor;
g) în caz de neprezentare la joc a echipei adverse, sau de pierdere a jocului prin forfait de către aceasta,
suspendarea se considera executată la acel joc;
h) în cazul jocurilor care nu mai sunt programate datorită retragerii sau excluderii unor echipe din campionat,
dar care se omologhează cu rezultatul de 3-0 în favoarea echipelor adverse, suspendarea se consideră
efectuată;
i) jucătorii și antrenorii eliminați cu ocazia unui joc oficial nu au drept de joc și, după caz, drept de a sta pe
banca de rezerve, la următorul joc în cazul în care hotărârea instanței disciplinare nu poate fi luata până la
desfășurarea acestuia.
2. Dacă un joc întrerupt este reprogramat si urmează să se dispute în întregime, orice cartonas galben primit
de jucători în jocul întrerupt se anulează. Dacă jocul s-a întrerupt din vina uneia dintre echipe si nu se va
rejuca, cartonasele galbene se vor mentine pentru echipa vinovată. Dacă ambele echipe sunt responsabile
pentru întrerupere, toate cartonasele galbene vor fi mentinute.
2.1. Dacă un jucător este vinovat de greseală gravă, astfel cum este definită de art. 12 din ”Legile Jocului” si
este eliminat, orice alt cartonas galben pe care l-a primit în acelasi joc se mentine.
3 În cazul în care o echipă a fost sanctionată cu forfait pentru folosirea unui jucător aflat în stare de
suspendare, sanctiunea se consideră efectuată în ceea ce priveste jocul din etapa respectivă.
4 Dacă un jucător suspendat este înscris în raportul de arbitraj ca rezervă, dar nu participă efectiv la joc,
clubul respectiv va fi sanctionat cu avertisment.
5 Dacă un jucător suspendat participă efectiv la joc si primeste un cartonas galben sau este eliminat, va
suporta consecintele pentru abaterile respective.
6 Sanctiunea de suspendare aplicată oficialilor are ca efect următoarele interdictii:
a) de a avea acces în incinta terenului de joc, în tunel, pe culoarele de acces si la vestiarele echipelor si ale
arbitrilor;
b) de a lua loc pe banca de rezerve si de a conduce echipa în incinta terenului de joc;
c) de a reprezenta clubul în relatiile cu AJ F, cu celelalte cluburi sau asociatii sportive afiliate sau cu orice
terti.
Articolul 41 – Executarea altor sanctiuni
1 Interzicerea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu și sancțiunea programării jocului fără
spectatori se execută în ordinea în care se dispută jocurile oficiale. În calcul intră jocurile de campionat si
Cupa României, cu exceptia jocurilor care nu se mai programează datorită retragerii sau excluderii unor
echipe din competitie în perioada de până la terminarea turului campionatului.
1.1. Cluburile sau asociatiile sportive sanctionate cu interzicerea dreptului de organizare a jocurilor pe teren
propriu sunt obligate să comunice, în scris, AJF în termen de maxim 24 de ore de la pronuntarea hotărârii de
către Comisia de Disciplină, localitatea si stadionul pe care vor organiza jocul/jocurile respective, o dată cu
acordul clubului detinător al stadionului. Stadionul trebuie să fie omologat pentru competitia din care fac
parte jocurile respective.
1.2. În cazul în care clubul sanctionat nu se conformează obligatiilor prevăzute de alineatul precedent,
Departamentul activități sportive al AJF va programa jocul din oficiu pe un stadion care corespunde
standardelor categoriei competitionale respective si distantei regulamentare fată de localitatea în care îsi are
sediul social clubul organizator care a fost sanctionat.
1.3. Dacă programarea jocului se face din oficiu de AJF, clubul detinător al stadionului este obligat să-l pună la
dispozitie si să coopereze cu clubul organizator pentru desfăsurarea în conditii regulamentare a jocului, în
caz contrar urmând să fie sanctionat cu avertisment si, în caz de recidivă, cu suspendarea dreptului de
organizare a jocurilor pe stadion propriu.
1.4. În toate cazurile, echipa vizitatoare nu trebuie să fie obligată la o deplasare mai lungă decât cea initială.
2. Echipa sanctionată cu neprogramarea la jocurile oficiale este considerată ca neprezentată si va pierde
jocurile respective prin forfait. Dacă, urmare a executării acestei sanctiuni, o echipă nu este programată la
trei jocuri din campionatul aceleiasi editii la seniori, echipa este exclusă din competitie si retrogradată
urmând să participe în anul competitional următor în campionatul categoriei competitionale inferioare.
3. Penalitatea sportivă constă în obligarea persoanei fizice sau structurii sportive sanctionate de a plăti în
contul AJF o sumă de 15 lei - 500 de lei. Penalitatea sportivă se plăteste în maxim 30 de zile, sub sanctiunea
interzicerii dreptului de a desfăsura orice activitate fotbalistică, respectiv a neprogramării la jocuri, până la
executarea integrală a obligatiei de plată, în acest din urmă caz, aplicându-se în mod corespunzător
dispozitiile alineatului precedent.
4. Cluburile sau asociatiile sportive răspund în mod solidar de penalitătile sportive aplicate jucătorilor,
oficialilor sau altor persoane care le reprezintă (finantatori, sponsori) sau persoanelor a căror apartenentă la
un club este de notorietate, în cazul neplătii integrale sau la termen a penalitătilor sportive de către cei
sanctionati.


SECTIUNEA A III-A
APLICAREA SANCTIUNILOR


Articolul 42 – Reguli generale
1 Instanta disciplinară care pronuntă sanctiunea stabileste felul si durata acesteia.
2 Dacă nu se prevede altfel, durata sanctiunii este în toate cazurile limitată.
3 Pentru individualizarea sanctiunii se tine seama de circumstantele în care a fost săvârsită abaterea si de
împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea disciplinară.
4 Următoarele împrejurări constituie circumstante atenuante:
a) săvârsirea abaterii precedată de provocare din partea victimei;
b) conduita bună a persoanei în cauză înainte de săvârsirea abaterii;
c) stăruinta depusă de persoana în cauză pentru a înlătura rezultatul abaterii sau a repara paguba pricinuită;
d) consecintele de gravitate redusă ale abaterii;
e) cooperarea cu instanta disciplinară în aflarea adevărului.
5 Următoarele împrejurări constituie circumstante agravante:
a) premeditarea;
b) săvârsirea abaterii de către trei sau mai multe persoane împreună;
c) săvârsirea abaterii prin acte de violentă;
d) săvârsirea abaterii în stare de ebrietate sau sub influenta substantelor dopante;
e) consecintele grave ale abaterii;
f) starea de recidivă.
6 Consecintele circumstantelor care atenuează sau agravează răspunderea disciplinară sunt următoarele:
a) în cazul în care există circumstante atenuante în săvârsirea abaterii, sanctiunea aplicată poate fi la nivelul
minim prevăzut pentru abaterea respectivă;
b) în situatia în care există circumstante agravante, sanctiunea aplicată se poate majora până la maximul
special al abaterii respective, la care se poate adăuga un spor de până la 1/2 din maximul sancțiunii prevăzut
pentru abaterea respectivă, fără a se depăși maximul general prevăzut în regulamentul disciplinar pentru
sancțiunea respectivă;
c) în caz de concurs între cauzele de agravare si cauzele de atenuare, sanctiunea se stabileste tinându-se
seama de circumstantele agravante, de circumstantele atenuante si de starea de recidivă, fără ca sancțiunea
aplicată să fie mai mică decât minimul special prevăzut pentru abaterea respectivă;
d) orice împrejurare retinută drept circumstantă atenuantă sau agravantă trebuie arătată în hotărâre.
7 Dacă în partea specială sunt prevăzute pentru anumite abateri, sanctiuni în caz de recidivă, dispozitiile
privind circumstantele atenuante si/sau agravante nu mai sunt aplicabile.
8 În materie de doping, se aplică reguli speciale.
Articolul 43 – Abateri repetate (Recidiva)
1 Constituie recidivă săvârsirea unei noi abateri disciplinare în termen de un an, pentru persoanele juridice, si
de 6 luni, pentru persoane fizice, socotit de la data aplicării sanctiunii anterioare.
2 Nu constituie recidivă sanctiunile aplicate jucătorilor pentru cumul de cartonase galbene, pentru eliminarea
după două cartonase galbene în acelasi joc si nici sanctionarea jucătorilor de către cluburi.
3 În caz de recidivă, cu exceptia abaterilor pentru care există prevederi speciale, sanctiunile disciplinare se pot
majora până la maximul special prevăzut de regulamentul disciplinar la care se poate adăuga un spor de cel
mult 1/2 din maximul sancțiunii prevăzute pentru abaterea respectivă, fără a se depăși maximul general
prevăzut în regulamentul disciplinar pentru sancțiunea respectivă.
4. În cazul dopingului, se aplică dispozitii speciale privind recidiva.
Articolul 44 – Abateri concurente
1 Dacă se săvârsesc mai multe abateri disciplinare, comisia competentă va aplica sanctiunea prevăzută pentru
abaterea cea mai gravă la care poate aplica un spor de 1/2 din maximul sanctiunii prevăzut pentru abaterea
respectivă, fără a depăși maximul general prevăzut în regulamentul disciplinar pentru sancțiunea respectivă.
2 În astfel de cazuri, organul responsabil cu luarea deciziei poate aplica o penalitate sportivă care depășește
maximul general de 500 de lei prevăzut de regulament.
3 În cazul în care, din cauza naturii diferite a sanctiunilor disciplinare aplicabile, nu se poate stabili care este
abaterea mai gravă, se vor executa sancțiunile prevăzute pentru fiecare dintre abateri, aplicându-se metoda
cumulului aritmetic.
Articolul 45 – Prescriptia răspunderii disciplinare
1 Abaterile săvârsite în timpul unui joc nu vor mai putea fi sanctionate după trecerea a mai mult de 6 (șase)
luni de la săvârșirea acestora. Ca regulă generală, celelalte abateri nu pot fi sanctionate după trecerea unei
perioade de 5 (cinci) ani de la săvârșirea acestora.
2 Abaterile privind dopajul nu vor mai fi sanctionate dacă de la săvârsirea lor au trecut mai mult de 8 (opt)
ani.
3 Sanctionarea coruptiei este imprescriptibilă.
Articolul 46 – Începerea cursului prescriptiei
Termenul de prescriptie curge după cum urmează:
a) din ziua în care făptuitorul a comis abaterea;
b) dacă abaterea este continuă, din ziua în care a fost comis cel mai recent fapt de executare;
c) dacă abaterea a fost săvârșită pentru o anumită perioadă de timp, din ziua în care a încetat săvârsirea
acesteia.
Articolul 47 – Întreruperea cursului prescriptiei
1 Cursul prescriptiei este întrerupt dacă organul disciplinar începe procedura înaintea împlinirii termenului de
prescriptie.
2 Oricâte întreruperi ale prescriptiei ar interveni, prescriptia răspunderii disciplinare intervine după 6 (sase)
ani, în cazul abaterilor prevăzute de art. 46.1 si după 9 (nouă) ani în cazul abaterilor prevăzute de art. 46.2.
Articolul 48 – Prescriptia punerii în executare a sanctiunilor
1 Termenul de prescriptie pentru executarea sanctiunilor este de cinci ani.
2 Termenul curge din ziua în care hotărârea a devenit executorie.


TITLUL II – PARTEA SPECIALĂ
SECTIUNEA I
ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE PERSOANELOR FIZICE


Articolul 49 – Incitarea la ură, violentă si comportarea jignitoare
1 Fapta unei persoane de a incita/îndemna în mod public, la un comportament cu caracter jignitor/dispretuitor
se sanctionează cu suspendare de la 1 la 3 jocuri, dacă fapta a fost săvârsită de un jucător sau antrenor și de
la 1 la 2 luni, dacă fapta a fost săvârsită de un oficial.
2 Fapta unei persoane de a incita/îndemna, în mod public, la un comportament violent sau la ură, se
sanctionează cu suspendare de la 5 la 8 jocuri dacă fapta a fost săvârsită de un jucător sau antrenor si
suspendare de la 2 la 4 luni dacă fapta a fost săvârsită de un oficial.
3 În cazuri grave, în special când abaterea a fost săvârsită folosind mass-media (presa scrisă, televiziunea,
radio, internet, etc.), dacă are loc în ziua jocului, în apropierea stadionului ori în stadion, penalitatea sportivă
se va dubla.
Articolul 50 – Provocarea publicului
Orice persoană care provoacă publicul prin gesturi, cuvinte sau alte mijloace înainte, în timpul sau după
terminarea unui joc, va fi suspendată de la 1 la 3 jocuri dacă este jucător sau antrenor și de la o lună la 2 luni
dacă este oficial.
Articolul 51 – Comportarea jignitoare , calomnioasă și declarații care afectează imaginea
fotbalului
1 Fapta unei persoane care prin orice mijloace, cum ar fi gesturi sau cuvinte jignitoare, aduce atingere
onoarei, reputatiei, demnitătii sau imaginii publice a unei persoane, se sanctionează astfel:
a) dacă autorul este un jucător sau antrenor, cu măsura suspendării de la 1 la 2 jocuri;
b) dacă autorul este un oficial, cu măsura suspendării de la o luna la 2 luni.
2 Dacă fapta arătată la alin. 1 a fost săvârsită prin intermediul mass-media, sanctiunile vor fi următoarele:
a) dacă autorul este jucător sau antrenor, cu suspendare de la 2 la 4 jocuri si, respectiv, de la 4 la 8 jocuri, în
caz de recidivă;
b) dacă autorul este oficial al unui club sau asociatie sportive, sau asimilat acestuia (finantator, sponsor, altii
asemenea), el va fi sanctionat cu interzicerea oricărei activităti legate de fotbal de la 2 la 3 luni la prima
abatere; la fiecare abatere următoare, oficialul va fi sanctionat cu interzicerea oricarei activitati legate de
fotbal pentru 1 (un) an.
3 În cazul sanctionării jucătorilor, cuantumul penalitătilor sportive aplicabile pentru săvârsirea abaterilor de
mai sus, este prevăzut în anexa la prezentul regulament.
4 În cazul sanctionării oficialilor conform prevederilor alin. 2, lit. b, al prezentului articol, penalitatea aplicată
este de maxim 1.000 de lei la prima abatere; la fiecare abatere următoare, sancțiunea aplicată oficialului se
va stabili prin dublarea sancțiunii aplicată anterior.
5 Declarațiile făcute de persoanele arătate la art. 4.1, lit. a) - g), care sunt de natură să prejudicieze în orice
mod imaginea fotbalului cum ar fi, dar fără a se limita la: corectitudinea desfășurării jocurilor de fotbal, cele
privind prestația arbitrilor, încălcarea unor prevederi regulamentare, activitatea unor persoane care intră sub
incidența prezentului regulament, plata unor sume de bani pentru stimularea partenerilor de competiție sau
altele asemenea și care nu sunt dovedite, se sancționează la prima abatere cu măsura suspendării de la 2 la 8
jocuri pentru jucători sau antrenori și de la 1 la 6 luni pentru oficiali și penalitate sportivă pana la maximul
special de 1.000 de lei. În caz de recidivă, persoana care face astfel de declarații, va fi declarată persona non
grata.
6 Penalitățile sportive aplicate în condițiile alin. 2, lit. b) și alin. 4 din prezentul articol, pot depăși maximul
general prevăzut la art. 20, alin. 2 din prezentul regulament.
7 Cluburile sau asociatiile sportive ai căror jucători, antrenori sau oficiali afectează, în orice fel, imaginea
unei competiții prin săvârșirea unor fapte de natură să ducă la discreditarea acesteia, se sancționează cu
excluderea din competițiile în curs/sau viitoare de la una la două ediții competiționale.
Articolul 52 - Abateri ale ocupanților băncilor de rezerve/Accesul în vestiarul arbitrilor
1 Jucătorii sau oficialii aflati pe banca de rezerve care protestează în mod repetat, prin cuvinte sau gesturi, la
deciziile arbitrilor vor fi sanctionati cu suspendare pentru un joc în cazul jucătorilor si antrenorilor si pentru o
lună în cazul oficialilor.
2 Părăsirea neregulamentară a suprafetei tehnice de către persoanele aflate pe banca de rezerve, se
sanctionează cu suspendarea pentru un joc în cazul jucătorilor sau antrenorilor si pentru o lună în cazul
oficialilor.
3 Pătrunderea neautorizată a jucătorilor, antrenorilor sau oficialilor în vestiarul arbitrilor se sancționează cu
suspendare de la 1 la 2 jocuri.
Articolul 53 – Amenintarea
Persoanele prevăzute la art. 4, alin. 1, lit. a) - g) din prezentul regulament care amenintă sau intimidează o
persoană (arbitru, jucător, antrenor, oficial, etc.) vor fi suspendate de la 3 la 4 jocuri, dacă fapta este săvârsită
de un jucător sau un antrenor sau de la 1 la 2 luni, dacă fapta este săvârsită de un oficial sau o altă persoană.
Articolul 54 – Constrângerea
Oricine foloseste violente sau amenintări pentru a împiedica un oficial de meci să acționeze în mod liber,
independent și/sau imparțial, va fi sanctionat cu suspendare de la 4 la 6 jocuri, în cazul jucătorilor si
antrenorilor și de la 1 la 3 luni, în cazul oficialilor.
Articolul 55 – Loviri sau alte violențe. Încăierarea
1 Încăierarea constă în comiterea de brutalităti, loviri si alte violente în care sunt implicate trei sau mai multe
persoane.
2 Participarea la o încăierare se sanctionează cu suspendare de la 3 la 4 jocuri, în cazul jucătorilor si cu
interzicerea oricărei activităti legate de fotbal de la 3 la 6 luni, în cazul oficialilor.
3 Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, să-i apere pe altii sau să-i despartă pe cei implicati în
încăierare nu va fi sanctionată.
Articolul 56 – Autori neidentificati
Dacă în cazul săvârsirii de violente nu este posibilă identificarea autorilor, organul disciplinar va aplica
clubul căruia apartin agresorii.
Articolul 57 – Falsul si uzul de fals
1 Persoana care, în legătură cu activitatea de fotbal, produce un document fals sau falsifică un document
autentic ori foloseste documente false sau falsificate pentru a însela pe altul ori pentru a-si crea o situatie mai
favorabilă în cadrul raporturilor cu persoane fizice sau juridice va fi suspendată pentru 6 luni – 1 an.
2 Dacă autorul este un oficial, organul jurisdictional îl va sanctiona cu interzicerea desfăsurării oricăror
activităti legate de fotbal pentru 6 luni – 1 an.
3 Refuzul jucătorului sau oficialului unui club de a comunica arbitrului sau observatorului, la cererea
acestora, informatii privind numele său sau alte date privind identitatea sa, se sanctionează cu suspendare de
la 1 la 2 jocuri. În mod similar, se sanctionează fapta de a furniza informatii si date eronate.
Articolul 58 – Coruptia/Integritatea competițiilor
1 Persoana care oferă, promite sau acordă un avantaj nejustificat unui organ al AJ F, unui arbitru, jucător,
official sau altei persoane care se află sub incidența prezentului regulament, în nume propriu sau al unui tert,
în scopul de a-l determina să încalce statutele si regulamentele FIFA/ UEFA/FRF, va fi sanctionată în mod
cumulativ:
a) cu o penalitate sportivă de la 300 lei la 600 de lei;
b) cu interzicerea oricărei activităti legate de fotbal si cu interzicerea accesului pe orice stadion pentru un an;
c) retrogradarea primei echipe a clubului în categoria imediat inferioară.
2 Solicitarea, acceptarea promisiunii sau primirea unui avantaj nejustificat se sancționează în conformitate cu
prevederile alin. 1 lit. a) - c) din prezentul articol.
3 În cazuri grave sau în caz de recidivă, sanctiunile prevăzute la alin. 1 lit. b) de mai sus pot fi înlocuite cu
declararea persona non grata.
4 Prin avantaje nejustificate se înțeleg: bani, titluri de orice fel echivalând bani, bunuri, comisioane,
împrumuturi, donații, prestări de servicii cu titlu gratuit, promovare în serviciu, oportunități de afaceri, alte
avantaje cu caracter patrimonial, etc.
5 În toate cazurile, organul jurisdictional va decide confiscarea valorilor materiale sau financiare implicate în
comiterea abaterii. Aceste valori vor fi folosite pentru programele de dezvoltare a fotbalului.
6 În cazul săvârsirii abaterilor disciplinare prevăzute si sanctionate de alin. 1 si 2 ale prezentului articol,
FRF/AJF au obligatia de a sesiza organele de urmărire penală.
7 Fapta persoanei care, direct sau indirect, deține acțiuni sau o funcție de conducere la mai mult de un club
participant în competițiile organizate de FRF/AJ F, se sancționează cu interzicerea oricărei activități legate
de fotbal până la încetarea motivelor de sancționare și penalitate sportivă de la 300 lei la 500 de lei.
Articolul 59 – Manipularea rezultatelor unui joc
Oricine conspiră sau face întelegeri pentru a influenta rezultatul unui joc într-o manieră incompatibilă cu
etica sportivă si principiile de conduită prevăzute de acest regulament va fi sanctionat cu interzicerea oricărei
activităti legate de fotbal de la 1 la 2 ani si cu o penalitate sportivă de minim 300 de lei. Organul
jurisdictional poate aplica, în cazuri grave, sancțiunea declarării persona non grata.


SECTIUNEA A II-A
ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE JUCĂTORILOR


Articolul 60 – Abateri sanctionate cu avertisment (cartonaș galben) de arbitru
Un jucător este avertizat și i se arată cartonașul galben atunci când comite una din următoarele abateri:
a) comportare nesportivă;
b) își manifestă dezaprobarea față de deciziile arbitrului prin vorbe și/sau gesturi nesportive.
c) încălcarea repetată a ”Legilor Jocului”;
d) întârzierea reluării jocului;
e) nerespectarea distantei regulamentare la executarea loviturilor libere si la loviturile de colt;
f) intrarea sau reintrarea în terenul de joc fără permisiunea arbitrului;
g) părăsirea intentionată a terenului de joc fără încuviintarea arbitrului;
h) simularea.
Articolul 61 – Abateri sanctionate cu eliminare (art.12 din Legile Jocului)
1 Un jucător trebuie eliminat de arbitru pentru săvârsirea uneia dintre următoarele abateri prevăzute de
”Legile Jocului”:
a) folosirea excesiva a fortei;
b) comportare violentă;
c) scuiparea unui adversar sau a oricărei alte persoane;
d) împiedicarea marcării unui gol de către echipa adversă sau oprirea unei ocazii clare de a marca prin
jucarea intentionată a mingii cu mâna (aceasta nu se aplică în cazul portarului în propria suprafață de
pedeapsă);
e) oprirea unei ocazii clare de a marca, a unui adversar aflat în atac care se deplasează spre poarta adversă
prin comiterea unei greseli sanctionabilă cu lovitură liberă sau lovitură de pedeapsă (penalty);
f) folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase sau grosolane;
g) primește al doilea avertisment în cursul aceluiași joc.
2 Sanctiunile aplicabile jucătorilor pentru săvârsirea abaterilor de mai sus sunt următoarele:
2.1. Suspendare pentru un joc: pentru abaterile prevăzute de art. 61.1. lit. d), e) si g).
2.2. Suspendare de la 1 la 2 jocuri pentru abaterea prevăzută de art. 61.1, lit. f).
2.3. Suspendare de la 3 la 4 jocuri pentru abaterea prevăzută de art. 61.1. lit. c).
2.4. Pentru abaterile prevăzute de art. 61.1. lit. a) si b), sanctiunile aplicabile sunt:
a) lovirea cu palma, cotul, bratul, pumnul, capul, piciorul ori călcarea adversarului: suspendare de la 2 la 6
jocuri dacă nu au produs vătămare fizică, de la 6 la 10 jocuri dacă s-a cauzat vătămarea fizică a victimei sau
de la 16 la 24 de jocuri dacă s-a cauzat vătămarea fizică gravă a victimei; în caz de vătămare corporală gravă,
dovada acesteia se face prin certificat medicolegal;
b) bruscarea, efectuată prin tragere, împingere, ținere, body-check ori altele asemenea: suspendare de la 2 la
3 jocuri.
2.5. La individualizarea sanctiunii se va tine cont dacă abaterile prevăzute de art. 61.2.4 au fost săvârsite în
disputa pentru minge sau în afara acesteia, în timpul desfășurării jocului sau când acesta era oprit.
Articolul 62 – Deciziile disciplinare luate de arbitru
1 Deciziile disciplinare luate de arbitru pe terenul de joc sunt definitive si irevocabile si nu pot fi revizuite de
organele jurisdictionale ale AJ F.
2 Consecintele juridice ale unei decizii disciplinare luată de arbitru pot fi revizuite de organismele de luare a
deciziei, în cazul în care persoana sanctionată a fost identificată gresit.
Articolul 63 – Abateri împotriva oficialilor
Persoana care săvârseste abateri împotriva oficialilor, se sanctionează astfel:
a) suspendare de la 3 la 4 jocuri pentru comportare jignitoare ori amenintare la adresa acestora;
b) suspendare pentru de la 4 la 6 jocuri pentru bruscare sau constrângere;
c) suspendare pentru minim 3 jocuri pentru scuiparea arbitrului, arbitrului asistent sau a celui de-al patrulea
oficial;
d) suspendare de la 16 la 24 de jocuri pentru lovire;
e) în cazul în care este lovit arbitrul, arbitrul asistent, al patrulea oficial sau observatorul, suspendarea va fi
de un an;
f) în toate cazurile, dacă lovirea a produs vătămarea fizică a oficialului suspendarea aplicată va fi de 2 ani;
g) în toate cazurile, dacă lovirea a produs vătămarea fizică gravă a oficialului, sanctiunea aplicată va fi
excluderea din activitatea competitională sau fotbalistică, în general; în caz de vătămare corporală gravă,
dovada acesteia se face prin certificat medico-legal;
Articolul 64 – Participarea neregulamentară la joc
Un jucător care participă la un joc oficial în echipa altui club sau asociatie sportiva decât cel la care este
legitimat, se sanctionează cu suspendare de la 4 la 6 jocuri.
Articolul 65 – Refuzul de a părăsi terenul de joc
Refuzul unui jucător, antrenor sau alt oficial de a părăsi de îndată terenul de joc sau banca de rezerve după ce
a fost eliminat de arbitru, fapt ce a determinat întârzierea sau oprirea jocului, se sanctionează cu suspendarea
de la 2 la 6 jocuri, în cazul jucătorilor sau antrenorilor si cu suspendare de la o lună la 2 luni, în cazul
oficialilor.
Articolul 66 – Intrarea neautorizată si/sau aruncarea de obiecte în teren
1 Fapta jucătorului de rezervă, antrenorului sau altui oficial de a intra în terenul de joc fără încuviintarea
arbitrului, în timpul jocului, în scopul de a întrerupe, întârzia sau a perturba jocul ori pentru a obtine un
avantaj pentru echipa proprie, se sanctionează cu suspendare de la 2 la 6 jocuri, în cazul jucătorilor sau
antrenorilor și cu suspendare de o luna, în cazul oficialilor.
2 În cazul în care fapta arătată la alin. 1 de mai sus, a avut drept consecintă împiedicarea înscrierii unui gol în
poarta echipei proprii, persoana în cauză va fi sanctionată cu suspendare de la 3 la 6 jocuri, în cazul
jucătorilor sau antrenorilor și cu suspendare de 2 luni, în cazul oficialilor.
3 Fapta persoanelor aflate pe banca de rezerve de a arunca în teren, în timpul desfăsurării jocului, o minge sau
un alt obiect, în scopul de a întrerupe, întârzia sau perturba jocul ori de a crea un avantaj pentru echipa
proprie, se sanctionează cu suspendare de 2 jocuri, în cazul jucătorilor sau antrenorilor și suspendare de o
luna, în cazul oficialilor.


SECłIUNEA A III-A
ABATERI SI SANCTIUNI APLICABILE CLUBURILOR


Articolul 67 – Comportarea neregulamentară a echipei
Următoarele fapte constituie comportare neregulamentară a echipei si se sanctionează cu penalitate sportivă,
în functie de categoria competitională:
a) când trei jucători sunt eliminati în acelasi joc;
b) când mai multi jucători amenintă împreună sau intimidează un arbitru.
Articolul 68 – Neprezentarea , retragerea de pe teren sau refuzul de a relua jocul ,
neprogramarea, teren neregulamentar
1 Neprezentarea la un joc oficial, întârzierea la joc peste termenul regulamentar sau neprezentarea carnetelor
de legitimare se sancționează cu pierderea jocului prin forfeit.
2 Neprezentarea la trei jocuri din cadrul aceleiasi editii a campionatului de seniori, întârzierea la joc peste
termenul regulamentar sau neprezentarea carnetelor de legitimare se sanctionează cu excluderea din
competitie si retrogradarea în categoria inferioară în anul competițional următor.
3 Dacă o echipă de seniori a fost exclusă pentru trei neprezentări în campionatul precedent, la prima
neprezentare în campionatul în curs va fi exclusă din competiție și retrogradată în categoria inferioară în anul
competițional următor.
4 În caz de neprezentare la jocurile de baraj, echipele respective vor fi excluse din competitie.
5 Echipa care refuză să joace un joc, să continue jocul care a început sau să se prezinte pentru continuarea
unui joc întrerupt, va fi sanctionată cu pierderea jocului prin forfait.
6 În cazuri grave, echipa poate fi exclusă din competitia în curs.
7 Retragerea unei echipe de seniori din campionat, după începerea acestuia, se constată de către Comisia de
Disciplină ca urmare a înstiintării transmisă de clubul sau asociatia sportiva în cauză, semnată de unul dintre
împuternicitii săi.Clubul sau asociatia sportiva este sanctionat/a cu intarzierea dreptului de a promova in
categoria superioara in urmatoarea editie a campionatului , conform prevederilor ROAF.
8 Neprogramarea unei echipe la un joc oficial poate interveni ca urmare a neexecutării unor obligatii, echipa
în cauză fiind sanctionată cu pierderea jocului prin forfait. Dacă într-un an competitional aceeasi echipă nu
este programată la trei jocuri oficiale ea va fi exclusă din competitie.
9 În cazul în care arbitrul constată că terenul de joc este neregulamentar și după trecerea termenului de 30 de
minute stabilit de ROAF pentru remedierea deficiențelor, jocul nu va mai avea loc, iar clubul organizator va
fi sancționat cu pierderea jocului prin forfait.
Articolul 69 – Responsabilitatea cluburilor în organizarea jocurilor
Cluburile sau asociatiile sportive care organizează jocurile de fotbal au următoarele obligatii:
a) să evalueze gradul de risc pe care îl produc jocurile si să comunice fortelor de ordine, în termenul legal,
gradul de risc al acestora;
b) să se conformeze si să aplice regulile FIFA/FRF privind securitatea si să ia toate măsurile de ordine în
functie de conditiile existente înaintea, în timpul si după terminarea jocului si dacă intervin incidente;
c) să asigure securitatea arbitrilor, jucătorilor si oficialilor echipei vizitatoare în timpul sederii lor în
localitatea respectivă;
d) să informeze operativ autoritătile si să colaboreze cu ele activ si eficient;
e) să se asigure că legalitatea si ordinea sunt mentinute în stadion si în proximitatea acestuia si că jocurile
sunt organizate corespunzător.
Articolul 70 – Alte obligatii ale cluburilor
Cluburile sau asociatiile sportive sunt, de asemenea, obligate:
a) să prezinte cărtile de identitate ale jucătorilor juniori si să răspundă de corectitudinea acestora;
b) să informeze spectatorii asupra consecintelor pe care le-ar putea provoca comportamentul neregulamentar;
Articolul 71 – Responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor
1 Clubul sau asociatia sportive gazdă răspunde pentru comportarea neregulamentară a spectatorilor si, în
functie de situatie, poate fi sanctionat cu penalitate sportivă sau cu interzicerea organizării de jocuri pe
propriul stadion ori măsura programării jocurilor fără spectatori de la 1 la 10 jocuri.
2 Clubul vizitator răspunde pentru comportarea neregulamentară a propriilor grupuri de suporteri si, în functie
de situatie, poate fi sanctionat în mod similar cu clubul gazdă. Suporterii care ocupă în stadion sectorul
destinat oaspetilor sunt considerati a fi suporterii echipei oaspete, cu exceptia cazului în care se probează
contrariul.
3 Comportamentul neregulamentar cuprinde:
a) introducerea în locurile de desfăsurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte si materiale explozive,
incendiare si fumigene, substante toxice, halucinogene si iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori
la actiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violentă;
b) afisarea sub orice formă de inscriptii rasiste, xenofobe si jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii
jignitoare si obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor;
c) aprinderea ori aruncarea cu obiectele prevăzute la alin. 3, lit. a), spre alti spectatori sau spre/în terenul de
joc;
d) distrugerea obiectelor/bunurilor aflate în incinta stadionului si escaladarea gardurilor ce înconjoară terenul
de joc;
e) violente asupra persoanelor, pătrunderea în teren;
f) împiedicarea prin orice mijloace a activitătii sau actiunii fortelor de ordine si conflictul cu acestea.
4 Responsabilitatea aratata la punctul 1 si 2 poate atrage de asemenea si meciuri jucate pe teren neutru .
Articolul 72 – Nerespectarea obligatiilor de organizare a jocurilor
1 Coroborat cu prevederile art. 71, abaterile de la organizarea jocurilor se sanctionează astfel:
a) schimbarea neautorizată a programării unui joc oficial, a localitătii, stadionului, a datei sau orei de
disputare a jocului de către clubul organizator se sanctionează, cu pierderea jocului prin forfait;
b) neasigurarea, potrivit ROAF, a asistentei medicale, fapt ce a determinat neînceperea sau oprirea jocului se
sanctionează cu pierderea jocului prin forfait de către clubul organizator;
c) nerespectarea prevederilor ROAF privind măsurile de ordine, inclusiv neasigurarea protectiei pentru
jucători si oficialii de meci, fapt ce a determinat neînceperea sau oprirea jocului de către arbitru, se
sanctionează cu pierderea jocului prin forfait de către clubul organizator.
2. Neprezentarea de către o echipă la un joc a 7 jucători (respectiv, 8 pentru jocurile de fotbal feminin și
juniori) cu carnete de legitimare și cu drept de joc pentru echipa respectivă, atrage neînceperea jocului și
pierderea acestuia prin forfait. În cazul în care, după începerea jocului, o echipă se descompletează sub
numărul de jucători arătat mai sus, jocul va fi oprit, iar echipa respectivă va fi sancționată cu pierderea
jocului prin forfait.
3 Neconformarea la dispoziția dată de arbitru unei echipe pentru prezentarea în echipament regulamentar în
termen de 15 minute se sancționează cu pierderea jocului prin forfait.
4 Folosirea în jocurile oficiale sau amicale a unui jucător aflat sub influenta băuturilor alcoolice, constatată de
medicul delegat, arbitrul sau observatorul jocului, se sanctionează cu:
a) avertisment, dacă starea a fost descoperită înaintea începerii meciului, iar jucătorul nu a mai luat parte la
joc;
b) cu pierderea jocului prin forfait dacă starea a fost descoperită în cursul jocului sau după încheierea
partidei.
5 Neplata baremurilor regulamentare cuvenite arbitrilor si observatorilor în termenul regulamentar, se
sanctionează cu neprogramarea echipei respective la jocurile oficiale următoare până la achitarea acestora.
6 Folosirea într-un joc oficial a unui jucător neînscris în raportul de arbitraj, nelegitimat sau legitimat la un alt
club, se sanctionează cu pierderea jocului prin forfait .
7 Neexecutarea dispozitiilor date de arbitru în legătură cu desfăsurarea regulamentară a jocului, înaintea sau
în timpul jocului, care are ca efect neînceperea sau nereluarea jocului în termenul regulamentar, se
sanctionează cu pierderea jocului prin forfait.
8 Efectuarea unui număr neregulamentar de schimbări de jucători, se sanctionează cu pierderea jocului prin
forfait.


TITLUL IV
DISPOZIȚII FINALE


Articolul 73 - Scopul regulamentului disciplinar. Omisiuni
1 Prezentul regulament guvernează fiecare subiect la care se referă textul sau înțelesul dispozițiilor sale.
2 Dacă există orice omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua hotărârea în
concordanță cu practica AJF ori, în absența unei practici, în concordanță cu prevederile regulamentelor FIFA
și UEFA.
3 În judecarea cauzelor, organismele de luare a deciziei se conduc după soluțiile pronunțate deja în doctrina
sportului și jurisprudență.
4 În lipsa normelor și practicii menționate în prezentul articol, organismele de luare a deciziei vor lua hotărâri
în raport de reglementările generale asimilate din dreptul comun, ținând seama de principiul specificității
dreptului sportiv.
Articolul 74 - Intrare în vigoare.Abrogarea dispozitiilor contrare.
1. Prezentul regulament a fost aprobat în Biroul Executiv al AJF Iasi si intra in vigoare incepand cu
campionatul 2009/2010.
2. Odata cu intrarea in vigoare a prezentului Regulament, orice alte prevederi in materie disciplinara se
abrogă .


LISTA CUPRINZAND ABATERILE DE LA REGULAMENTUL DISCIPLINAR SI CUANTUMUL PENALITATILOR SPORTIVE AFERENTET 


TABEL COMPLET cu sume => http://www.frf-ajf.ro/upload/is/files/regulamentdisciplinariasi.pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu