ECHIPA

ECHIPA

Pagini

luni, 5 noiembrie 2012

Regulament de organizare AJF IASI - despre contestatii


CAPITOLUL V. CONTESTAŢII
 
Echipele au dreptul de a introduce contestaţii astfel:
 
a) inainte de inceperea jocului:
 • o daca se contesta dreptul de joc ai unuia sau mai multor jucători
 • din echipa adversa, inscrisi in raportul de arbitraj, aratindu-se
 • motivele in mod concret;
 • daca se contesta valabilitatea programarii jocului pe terenul respectiv ;
 • o daca se contesta calificarea cadrului medical ;
 • o daca se contesta neregularitatea terenului de joc
 • (dimensiunile terenului , ale portilor , starea marcajului , starea plaselor si a steagurilor de la colt ) .
b) in pauza dintre reprize sau cel mult dupa 10 minute dupa terminarea jocului dar inainte de restituirea carnetelor de legitimare de catre arbitru :
 • o daca se contesta dreptul de joc al jucătorilor de rezerva intraţi in joc;
 • o daca se contesta identitatea unuia sau mai multor jucători inscrisi in raportul arbitrului.
Contestaţiile luate in discuţie si dovedite neîntemeiate, se resping ca nefondate iar cele făcute contrar prevederilor regulamentare (tardive, netaxate, ..nesustinute, nesemnate, etc.) se resping de asemeni ca nergulamentare.
 
Arbitrii sunt obligaţi sa pună la dispoziţie raportul de arbitraj delegaţilor sau căpitanilor de echipa pentru formularea unei contestaţii in orice moment (înainte de joc, in pauza dintre reprise sau la terminarea jocului, indifferent de motivul contestaţiei). Refuzul arbitrului se va sancţiona conform regulamentului de organizare a activităţii arbitrilor. Contestaţiile pot fi retrase, sub semnătura, imediat după terminarea jocului.
 
In cazul contestatiilor de substituire nedovedite echipele care au introdus contestatia sunt obligate sa suporte costul zillei de munca si transportul pentru jucatorii prezenti la Comisia de Disciplina .
 
In cazul in care o contestatie de substituire se confirma , se vor lua urmatoarele masuri :
 • omologarea jocului cu 3 – 0 in favoarea echipei adverse ;
 • suspendarea si penalitati pentru jucatorul care a fost substituit ;
 • echipa vinovata , la prima abatere , va fi penalizata pecuniar ;
REFUZUL JUCĂTORULUI CONTESTAT PENTRU SUBSTITUIRE
 
In cazul cind se face o contestaţie pentru substituire de jucători si daca jucătorul in cauza refuza sa se prezinte in fata arbitrului, sa se legitimize cu buletinul de identitate sau alt document, sa-si treacă datele personale si sa semneze in raportul arbitrului, sa nu se lase fotografiat cu arbitrul, precum si daca jucătorul contestat nu se prezintă pentru confruntare la prima şedinţa a comisiei de disciplina de ia data disputării jocului, in acest caz, jucătorul contestat este vinovat de substituire. In aceasta situaţie si in cazul in care substituirea a fost dovedita cu prilejul judecării de către comisia de disciplina, echipa respective si jucătorul vinovat vor fi sancţionaţi conform regulamentului.
 
Taxele de contestaţie se depun la AJF, in numerar, virament, sau mandate postai, in termen de 48 de ore de la disputarea jocului.
 
Nedepunerea taxei de contestaţie in termen util, atrage după sine respingerea ei ca netaxata si omologarea jocului cu rezultatul de pe teren.
 
Cluburile si Asociaţiile Sportive, care prin delegaţii lor introduce contestaţii, neachitate sau numai pentru a şicana echipa adversa, sunt obligate sa suporte cheltuielile de deplasare ale tuturor persoanelor citate in fata comisiei (delegate, jucători, arbitri). Totodată in asemenea cazuri, echipa contestatoare, va fi amendata.
 
Renunţarea la contestaţie se poate face imediat după terminarea jocului prin inscrierea renunţării in raportul de arbitraj.
 


Presedinte AJF Iasi
Ing.Sorin BOCA
 
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu